Page 1  l 2 l Back

  โอริง (O-rings) และ แบ็คอัพ ริง (Back-Up Rings)

         โอริง มีหน้าที่ป้องกันการรั่วซึมของของไหลในระบบ โดยวัสดุที่นิยมใช้ในการนำมาผลิตโอริงในอุตสาหกรรมทั่วไป คือ ยางไนไทร์ (
Nitrile) หรือ NBR ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนตั้งแต่ -40 องศาเซลเซียส ถึง +110 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังมีวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตโอริงอีก เช่น ฟลูโอโรคาร์บอน หรือ ไวตัน (Viton) ซึ่งมีคุณสมบัติในการทนความร้อนได้มากกว่ายางไนไทร์ หรือ NBR และเพื่อให้การทำงานของโอริงมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรคำนึงถึงลักษณะงานว่าเหมาะสมกับเนื้อวัสดุของโอริงแบบใด
 
ออยซีล (Oil seals)      มีหน้าที่ป้องกันการรั่วซึมของของไหลประเภทน้ำมันหรือสารหล่อลื่น คุณสมบัติที่สำคัญของ OIL SEAL มีความแข็งแรงไม่เปลี่ยนรูปร่าง ทนต่อแรงดัน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และการสึกกร่อน
 
ออยซีล type A

เป็นซีลที่มีของเหล็ก 2 ชั้น ส่วนมากใช้กับแกนที่มีขนาดใหญ่กว่า 150 มม. หรือกับแกนขนาดเล็กที่ต้องการความแข็งแรงมาก เช่น

-      SA : ลิฟเดียวสปริงหนึ่งอันใช้ในสภาพแวดล้อมทีมีแรงดันต่ำและไม่มีฝุ่นมีขอบเหล็ก 2 ชั้น

-      TA : ลิฟคู่มีสปริงลิฟซีลตัวหลักทำหน้าที่ซีลของเหลวด้านในลิฟด้านนอกทำหน้าที่กันฝุ่น ซีลที่มีขอบเหล็ก 2 ชั้น

-      VA : ลิฟเดี่ยวไม่มีสปริง ลิฟซีลทำหน้าที่ซีลของเหลวด้านใน เหมาะสำหรับใช้กันการรั่วซึมของจารบี มีขอบเหล็ก 2 ชั้น

ออยซีล type B

เป็นซีลที่มีขอบเหล็กด้านนอกเป็นเหล็กออกแบบโดยด้านหน้ามีมุมเพื่อความง่ายต่อการสวมใส่ เช่น

-      SB : ลิฟเดี่ยวสปริงหนึ่งอัน ขอบด้านนอกเป็นเหล็กมีสปริงลิฟซีลทำหน้าที่ซีลของเหลวด้านใน

-      TB : ลิฟคู่มีสปริงลิฟซีลตัวหลักทำหน้าที่ซีลของเหลวด้านใน ลิฟด้านนอกทำหน้าที่กันฝุ่น

-      VB : ลิฟเดี่ยว ไม่มีสปริงลิฟซีลทำหน้าที่ซีลของเหลวด้านในเหมาะสำหรับใช้กันการรั่วซึมของจารบี

ออยซีล type C

เป็นซีลขอบมียางหุ้มเหล็ก ยางมีหน้าที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและผุกร่อนของตัวซีล เช่น

-      SC : ลิฟเดี่ยวสปริงของมียางหุ้มเหล็ก

-      TC : ลิฟคู่มีสปริงของมียางหุ้มเหล็ก ลิฟซีลตัวหลักทำหน้าที่ซีลของเหลวด้านใน ลิฟด้านนอกทำหน้าที่กันฝุ่น

-      VC : ลิฟเดี่ยวไม่มีสปริงลิฟซีลทำหน้าที่ซีลของเหลวด้านในเหมาะสำหรับใช้กันการรั่วซึมของจารบี ขอบมียางหุ้มเหล็ก 

ลักษณะโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

1.  ยาง เป็นส่วนประกอบที่ถูกเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน วัสดุต่างๆ เช่น NBR , EPDM , SILICONE , VITON

2.  เหล็ก เป็นส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างที่สำคัญโดยนำมาอัดขึ้นรูปพร้อมยางด้วยความร้อนทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงและสามารถติดตั้งได้ง่าย

3.  สปริง ทำหน้าที่ช่วยให้แรงกดกันรั่วระหว่างปากซีล และเพลาให้คงที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

Copyright © by AQUIP CO., LTD. All rights Reserved.
บริษัท เอควิป จำกัด
Address : 140/23 Moo 12, King-Kaew Road, Rachatewa, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
ที่อยู่ : 140/23 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว  ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Tel : 66 2315 5515Fax : 66 2315 5525E-mail : info@aquip.co.th

โทร 0 2315 5515  แฟ็กซ์  0 2315 5525